ZEKA OYUNLARI

www.otuzoyun.com  zeka oyunları arşivinden alınmıştır.

CEMİL ŞENOCAK   www.cemilsenocak.com            


 

     

SORULAR
 
1.Dört doğru çizgi kullanarak dokuz noktayı birleştirin.

. . .

. . .

. . .

Kaynak:Mathpuzzle

 

2. Şekli iki benzer parçaya bölün.


Kaynak:Mathpuzzle


3. 0:00 formunda dijital bir saat bir günde kaç kere palindrom bir zaman gösterir?
00:00 formunda bir dijital saat için cevap nedir?


4. Şekli iki benzer parçaya bölün.


Kaynak:Mathpuzzle


5. Altı doğru çizgi kullanarak 16 noktayı, başladığınız yerde bitirerek ve herhangi bir noktaya iki kere uğramadan birleştirin.

. . . .

. . . .
 
. . . .

. . . .

Kaynak:Mathpuzzle


6. Şekli iki benzer parçaya bölün.


Kaynak:Mathpuzzle


7. Saat kulesindeki çanların çalışı saat 7'de 7 saniye sürüyor. Saat 11'de ne kadar sürer?


8. Her 65 dakika 27.3 saniyede bir ne gerçekleşir?


9. Sekiz doğru çizgi kullanarak 25 noktayı birleştirin.

. . . . .

. . . . .
 
. . . . .

. . . . .

. . . . .

Kaynak:Mathpuzzle


10. 11 Eylül 1999 yani 11.9.99 tarihine dikkat edin. 20. yüzyılda bu şekilde yazılınca gün*ay=yıl eşitliğini veren kaç gün vardı?


11. Şekli iki benzer parçaya bölün.


Kaynak:Mathpuzzle


12. Elinizde 7 ve 11 dakikalık iki tane kum saati var. 15 dakikayı nasıl ölçersiniz?


13. Ahmet'in 1000 tane madeni parası ve 10 çantası var. Bu paraları çantalara öyle dağıtmak istiyor ki 1 ile 1000 arasında herhangi bir sayıda madeni parayı herhangi bir zaman sadece birkaç çanta seçerek almak istiyor. Bunu nasıl yapabilir?


14. 10 madeni parayı, 3 bardağa her bardakta tek sayıda para olacak şekilde dağıtabilir misiniz?
Bunun kaç çözümü vardır?


15.Masanın üstüne bir 10 milyonluk bir de 1 milyonluk iki banknot koydum ve size şunu önerdim:
Eğer doğru bir şey söylersen sana bunlardan birini vereceğim. Eğer yanlış bir şey söylersen hiçbirini vermeyeceğim.
10 milyonluk banknotu almak için ne söylemelisiniz?


16. Gözleriniz bağlanmış, hiçbir şey göremiyorsunuz. Önünüzdeki masada 12 madeni para var. Hangilerinin yazı hangilerinin tura olduğunu değerek anlayamıyorsunuz. Yalnız şunu biliyorsunuz ki bunların yarısı yazı, yarısı da tura durumunda. Paraları eşit sayıda tura içeren iki gruba nasıl ayırırsınız?


17. 2,4,5,9 litrelik kaplarınız var. Bunlardan 9 litrelik olanı su ile dolu.
Bu 9 litrelik suyu en az hamlede 3 litrelik üç parçaya bölün.

18. 100 dolar oluşturamayacak şekilde $1,$2,$5,$10,$20 ve $50'lık banknotlarla sahip olabileceğiniz maksimum para miktarı nedir?
Kaynak:WPC


19. Soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir?20. Aşağıdaki şekli çizgilerden keserek birbirinin tamamen aynısı öyle dört parçaya ayırın ki bir parça iki tane A'yı, bir parça B'yi, bir parça C'yi ve son parça da D'yi içersin.Parçalar birbirinin simetriği değildir ve 36 küçük karenin hepsi kullanılmalıdır.21.Aşağıdaki şekildeki sekiz boş kutuya ilk sekiz tek asal sayıyı öyle yerleştirin ki her kenardaki sayıların toplamları bibirine eşit olsun.
Sayılar:3,5,7,11,13,17,19,2322. Kenar uzunlukları 8,9 ve 12 olan üç eşkenar üçgen alın. Bu üçgenleri toplam beş parçaya ayırın ve bu parçaları birleştirerek daha büyük bir eşkenar üçgen elde edin.


23. Şekli beş benzer parçaya bölün.


Kaynak:Mathpuzzle


24. L trominosu aşağıdaki şekildeki gibi dört benzer parçaya kolayca ayrılabilir. Başka şekillerde de ayırabilir misiniz?

Kaynak:Rodolfo Kurchan


25. Soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir?

ikinci, dokuzuncu, yirmiikinci, ? .


26. Aşağıdaki cümledeki boşluklara yazıyla öyle sayılar yazın ki cümlenin bütünü doğru olsun. (Örnek:otuziki)

Bu ilginç cümlede ................ tanesi sesli, ................. tanesi de sessiz olmak üzere toplam .................... tane harf var.


27. Aşağıdaki E harfini dört parçaya bölün ve bu parçaları birleştirerek bir kare elde edin. Parçaları döndürebilir ve/veya ters çevirebilirsiniz. Cevabınızda E harfini nasıl böldüğünüzü ve kareyi bu parçalarla nasıl oluşturduğunuzu gösterin.28. 0'dan 8'e kadar bütün rakamları eşitliği doğrulayacak biçimde boşlukların içine yerleştirin.Her bir rakam yalnızca bir kez kullanılacak.


Kaynak:WPC


29. Aşağıdaki diyagramı mümkün olan en az sayıda karelere ayırın.Karelerin kenarları, diyagramdaki çizgileri izlemelidir.Kareler birbirinin üzerine bindirilmemelidir.

Kaynak:WPC


30. 1'de 9'a kadar olan rakamları boşluklara yerleştirerek eşitliği kurun. Bütün rakamlar yalnıca bir kez kullanılacaktır. İşlemler soldan sağa teker teker yapılacak(matematik ilkelerine uyulmayacak).Soldan sağa devam eden her işlemin sonucu bir tam sayı.

__-__/__+__/__+__/__x__-__=72


Kaynak:WPC


ANA SAYFAYA DÖN